Giới thiệu phóng sự "Các hoạt động sản xuất xanh, tăng trưởng xanh trong lĩnh vực công nghiệp"

Thiên tai đã và sẽ có những biến động mạnh hơn nếu không có những hành động cấp thiết, tham vọng để kìm hãm phát thải khí nhà kính. Ứng phó với biến đổi khí hậu chỉ thực sự có ý nghĩa khi quan tâm đến giảm phát thải khí nhà kính trong đó các doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng đó là áp dụng sản xuất sạch hơn  hướng đến tăng trưởng xanh, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả khi tạo ra sản phẩm với một tư duy ứng phó với biến đổi khí hậu.

Other videos
Fanpage
Liên kết website