Mục tiêu cho khí hậu và năng lượng của EU vào năm 2030

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu là một thách thức thực sự, nhưng nó là một cơ hội để phát triển nền kinh tế. Khám phá mục tiêu cho khí hậu và năng lượng của EU vào năm 2030, hướng đến sự cạnh tranh, an toàn và bền vững.
Other videos
Fanpage
Liên kết website