Tư vấn truyền thông

Ngày nay, truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông không phải ở đâu cũng đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu cần có của tổ chức, đơn vị. Hiểu rõ những trăn trở của người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp, công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà triển khai dịch vụ tư vấn truyền thông, nhằm nâng cao chất lượng và đẩy mạnh công tác truyền thông của các tổ chức, doanh nghiệp.

1. Công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà có thể tiến hành những hoạt động tư vấn gì cho quý khách hàng?

Khảo sát, đánh giá hoạt động truyền thông hiện tại của doanh nghiệp, tổ chức

Đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại trong công tác truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức.

Tư vấn, góp ý cho kế hoạch truyền thông hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức

Tư vấn, góp ý cho chiến lược truyền thông của doanh nghiệp, tổ chức

Khảo sát nguồn nhân lực phòng truyền thông và định hướng nội dung đào tạo, nâng cao năng lực cho nhân sự  phòng truyền thông để đẩy mạnh hoạt động truyền thông thời gian tới.  

Cung cấp dịch vụ đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác truyền thông của các tổ chức, doanh nghiệp.

Giám sát định kỳ hoạt động của phòng truyền thông, báo cáo lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp và đề xuất những định hướng hoặc giải pháp điều chỉnh cần thiết để hoạt động truyền thông của tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

2. Sự khác biệt của Ngân Hà khi cung ứng dịch vụ tư vấn truyền thông 

Ngân Hà có đội ngũ tư vấn dày dạn kinh nghiệm, trung bình có 15 – 20 năm hoạt động trong lĩnh vực tryền thông, hiểu biết về PR, Marketing, xây dựng, quản lý thương hiệu, giàu kiến thức, kinh nghiệm xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, tổ chức, giàu kinh nghiệm làm việc với báo chí, tổ chức sự kiện, quản trị website, làm phim, quảng cáo...

Đội ngũ tư vấn của Ngân Hà làm việc sáng tạo, đam mê, hiểu trọng trách tư vấn của mình trước khách hàng, thấu hiểu nhu cầu và trở ngại hiện tại của khách hàng.

Thông qua dịch vụ của mình, Ngân Hà mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng  như uy tín, thương hiệu, dấu ấn, sự khác biệt, sự thay đổi và phát triển, ...

Phối kết hợp các hoạt động, tạo sức mạnh và sự lan tỏa trong truyền thông, tiết kiệm ngân sách và chi phí truyền thông cho doanh nghiệp, tổ chức.

3. Khách hàng nhận được điều gì khi làm việc với Ngân Hà?  

Sự hài lòng về chất lượng tư vấn

Sự thay đổi về chất trong hoạt động truyền thông của mình

Hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm trong truyền thông

Tính cam kết cao

Cách thức làm việc chuyên nghiệp

Sự tin tưởng và yên tâm

Mối quan hệ bền vững, lâu dài.

Fanpage
Liên kết website