Giới thiệu phóng sự "Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực Nông-Lâm nghiệp"

Cơ hội giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, lâm nghiệp ở Việt Nam là rất lớn. Nỗ lực thực hiện điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Việt Nam: tăng năng suất, chất lượng nông sản, giảm giá thành, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn nước và tài nguyên rừng, tăng thu nhập cho người dân. Với các hoạt động tích cực của mình, Việt Nam đang cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, vì sự phát triển bền vững và một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau.

Other videos
Fanpage
Liên kết website