Ngày Trái đất 2016

(NganHaMedia) - Ngày Trái Đất (22/4) ra đời cách đây hơn 45 năm có ý nghĩa đặc biệt, là ngày để truyền cảm hứng cho nhận thức và nâng cao giá trị của Mẹ thiên nhiên. 

Ngày Trái đất là sáng kiến của Thượng Nghị sĩ Gaylord Nelson của tiểu bang Wisconsin, một nhà hoạt động trung thành vì môi trường luôn hi vọng mang đến sự thống nhất cho phong trào môi trường nói chung và nâng cao nhận thức của mọi người về sinh thái.

Hãy cùng lắng nghe thông điệp của Ngày Trái Đất 2016:

Chúng ta cần bảo vệ các loài động vật

Chúng ta cần chăm sóc Mẹ thiên nhiên

Chúng ta cần chăm sóc môi trường.

Đó cũng chính là bảo vệ bản thân chúng ta!

 

Other videos
Fanpage
Liên kết website