Lịch sử đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu

(NganHaMedia) - Sự phát thải quá mức khí nhà kính từ các hoạt động kinh tế - xã hội chính là nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Giảm phát thải khí nhà kính luôn là chủ đề chính của đàm phán tại Hội nghị  các bên  tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về BĐKH. 

Nghị định thư Kyoto được hoàn tất và mở ký năm 1997 tại Nhật Bản là một thỏa thuận về việc cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gắn liền với Chương trình Khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu. Nghị định thư buộc các nước tham gia phải cam kết đạt được các mục tiêu về thải khí nhà kính được xác định cụ thể cho từng nước. Đây được xem như một công cụ hiệu quả nhằm giúp các nước đang phát triển tham gia vào Nghị định thư Kyoto, giúp nâng cao năng lực công nghệ ở các quốc gia này, đồng thời giải quyết được bài toán lợi ích giữa kinh tế và môi trường tại các quốc gia phát triển./

Other videos
Fanpage
Liên kết website