Giới thiệu phóng sự "Hướng đến Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng"

Sự cần thiết của việc loại bỏ bóng đèn sợi đốt trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu,
Những hoạt động thúc đẩy thay đổi bóng đèn sợi đốt bằng bóng tiết kiệm năng lượng,
Tăng cường năng lực cho ngành công nghiệp sản xuất bóng đèn TKNL trong nước,
Nâng cao nhận thức, khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi sang sử dụng đèn TKNL.
Tất cả có trong phóng sự “Hướng đến tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng”

Other videos
Fanpage
Liên kết website