Giới thiệu phóng sự "Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng"

Giảm phát thải khí nhà kính là một trong những hành động rất có ý nghĩa trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng kết hợp với ưu tiên phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo là những biện pháp có ý nghĩa đặc biệt để giảm phát thải khí nhà kính thực hiện tăng trưởng xanh, các bon thấp . Mọi doanh nghiệp, mọi người dân cùng chính phủ và các bộ ngành nếu quyết tâm hành động sẽ góp phần to lớn cùng thế giới hạn chế nguy cơ và tác hại của biến đổi khí hậu hướng tới một nền kinh tế thịnh vượng, phát triển bền vững.

Other videos
Fanpage
Liên kết website