Dấu chân các-bon

Tác động của bạn đến môi trường mạnh đến cỡ nào, những hành động thường nhật của bạn thải thêm vào khí quyển bao nhiêu khí các-bon; tất cả những số liệu đó sẽ được tính toán đo lường và hiển thị bằng dấu chân các-bon (CF). Con số của bạn càng lớn thì tác động xấu của bạn đến môi trường càng mạnh, tựa như một dấu chân khổng lồ in lên bề mặt trái đất vậy.

Chỉ số CF trung bình đầu người tại Việt Nam là khoảng 1,18 tấn/năm.

Còn bạn, dấu chân carbon của bạn nặng bao nhiêu? Bạn có dự định gì để làm giảm nó không?

Hãy xem clip sau để hiểu hơn về "Dấu chân các-bon".

Other videos
Fanpage
Liên kết website