Tái chế rác thải hiệu quả từ RECYCLIX

Theo thống kê  của ngành công nghiệp tái chế rác nhựa, trong 50 năm qua việc sử dụng sản phẩm từ nhựa đã tăng 20 lần. Lợi nhuận của ngành tái chế rác-hạt nhựa trong năm 2014 ước tính 372 tỷ euro, con số này ngày càng tăng lên, đồng nghĩa với tầm quan trọng của việc tái chế rác thải ngày càng được chú trọng. Tham gia vào Dự án tái chế rác Recyclix, bạn không chỉ góp phần hạn chế sự phát thải các-bon do hoạt động đốt rác thải gây ra mà còn thu được nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp của mình.

Other videos
Fanpage
Liên kết website