Giới thiệu phóng sự "Ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ven biển Việt Nam"

Đứng trước thách thức, mối nguy lớn nhất thế kỷ 21 là biến đổi khí hậu - khu vực ven biển Việt Nam được đánh giá là sẽ chịu ảnh hưởng và tác động nặng nề. 
Chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức xã hội cũng như chính quyền và người dân khu vực ven biển đã và đang làm gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Other videos
Fanpage
Liên kết website