Giới thiệu phóng sự "Việt Nam hướng đến nền kinh tế các-bon thấp, tăng trưởng xanh"

Thực hiện một lối sống ít các bon, tiêu dùng bền vững sẽ tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong xã hội, làm thay đổi nền sản xuất, mô hình tăng trưởng. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nếu quyết tâm Việt Nam sẽ thực hiện thành công nền kinh tế các bon thấp, tăng trưởng xanh, tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất.

Other videos
Fanpage
Liên kết website