Nature Is Speaking – Julia Roberts is Mother Nature

"Mọi người gọi tôi là Mẹ Thiên nhiên.
Tôi đã ở đây 4,5 tỷ năm
Tôi không thực sự cần con người
Nhưng con người cần tôi
Khi tôi lớn lên, bạn cũng phát triển
Khi tôi vấp ngã, bạn sẽ chùn bước..."
Thông điệp đến từ giọng đọc của Julia Roberts, nằm trong dự án 'Nature Is Speaking' của Conservation International.

Other videos
Fanpage
Liên kết website