Sứ mệnh - Tầm nhìn

Sứ mệnh

 • Truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho cộng đồng trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, xã hội,…

 • Nối vòng tay lớn, chia sẻ, học hỏi để cùng chung sức ứng phó với  biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội,…

 •  

  Tầm nhìn

 • Trở thành một trong những công ty hàng đầu truyền thông về biến đổi khí hậu và các hoạt động  nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

 •  

 • Giá trị cốt lõi

 • Nâng niu sáng tạo, chắt lọc trải nghiệm.

 • Thấu hiểu đối tượng truyền thông với thông điệp truyền thông phù hợp

 • Đề cao sự nhiệt huyết, trách nhiệm và tính kế hoạch hóa cao trong công việc

 • Mang lại cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đúng tiến độ hợp đồng.

 •  

 • Slogan

Thay đổi nhận thức - Thay đổi cuộc đời

Moving Mind - Moving Life

Fanpage
Liên kết website