Thị trường các-bon

(NganHaMedia) - Một trong những cách thức thực hiện “Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia” (NAMA) là NAMA tạo tín chỉ. NAMA tạo tín chỉ là các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các nước đang phát triển, theo đó, lượng khí nhà kính phát thải giảm được đo đếm, kiểm chứng, quy đổi chuyển thành các tín chỉ các-bon để mua bán, trao đổi trên thị trường trong nước và quốc tế. Thị trường các-bon đến nay được xem là công cụ chính để giảm phát thải khí nhà kính.

Hãy cùng tìm hiểu cách vận hành của thị trường các-bon qua clip sau đây:

Other videos
Fanpage
Liên kết website