Giới thiệu phóng sự "5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu"

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu;
Xây dựng và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam,
Tham gia các hoạt động đàm phán khu vực và quốc tế về biến đổi khí hậu,..

Đó là những hoạt động và kết quả nổi bật mà Việt Nam đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Other videos
Fanpage
Liên kết website