Công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà ghi hình, sản xuất video clip cho dự án USAID LinkSME

Tháng 6 năm 2022, công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà đã thực hiện một video clip truyền thông, giới thiệu các hoạt động và thành tựu của dự án "Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của các doanh nghiệp nhỏ và vừa" (USAID LinkSME) 

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vượt qua khó khăn, nâng cao khả năng cạnh tranh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV (USAID LinkSME) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ DNNVV và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dự án USAID LinkSME có tổng kinh phí 24,9 triệu đôla Mỹ, hoạt động từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2023. Đến nay, hơn 1.000 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được cắt giảm, bãi bỏ. Đã có 07 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ, ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, dự án tích cực hỗ trợ triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 468/QĐ-TTg thông qua việc nghiên cứu, biên soạn Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án và tài liệu hướng dẫn 7 tỉnh thí điểm xây dựng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ và tiết kiệm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Một hội thảo của dự án USAID LinkSME

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án “Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV” (USAID LinkSME), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm tăng cường năng lực tiếp cận các nguồn tài chính đa dạng cho DNNVV. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, gần 400.000 doanh nghiệp đã được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số, hơn 600 doanh nghiệp được đánh giá mức độ sẵn sàng và 100 doanh nghiệp được tư vấn hỗ trợ chuyên sâu về chuyển đổi số.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận tài chính là một mảng hoạt động quan trọng của dự án USAID LinkSME

Bên cạnh hỗ trợ các DNNVV về chuyển đổi số, Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME cũng đã triển khai đào tạo về tiếp cận và xây dựng chiến lược tài chính cho hơn 500 DNNVV, trong đó, 14 doanh nghiệp đã cho những kết quả ban đầu; tư vấn chuyên sâu về tái cấu trúc các khoản nợ và tiếp cận tài chính cho 14 DNNVV với khoản vay được phê duyệt lên tới 5 triệu đô la Mỹ. 

Nhằm quảng bá những thành tựu đã đạt được, dự án USAID LinkSME đã thực hiện một video clip truyền thông. Công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà vinh dự là đối tác được lựa chọn xây dựng video clip này. 

 

Ekip sản xuất của công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà tác nghiệp tại công ty TNHH VICO Thắng Lợi - Nam Định 

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa giúp lan tỏa hình ảnh và hoạt động của dự án USAID LinkSME đi xa, đến với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước và toàn xã hội. 

 

Nguyễn Hường
Fanpage
Liên kết website