Truyền thông báo chí cho Diễn đàn Thúc đẩy khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững

Sáng 22/11/2022 Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Diễn đàn "Thúc đẩy khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững". Công ty TNHH Truyền thông Ngân Hà hân hạnh cung ứng dịch vụ truyền thông báo chí cho sự kiện này. 

Tại diễn đàn, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) công bố một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân. Sáng kiến này hướng đến mục tiêu thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội, được biết đến là tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Đây là bộ tiêu chuẩn thường được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường cách thức mà một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với cộng đồng, áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm.

 

 

Toàn cảnh Diễn đàn

“Mặc dù là nguồn tạo việc làm chính nhưng các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam lại đang gặp nhiều thách thức trong phát triển bền vững,” Giám đốc Khu vực Châu Á của USAID cho biết. “USAID đang mở rộng quan hệ đối tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt qua các khó khăn và nắm bắt cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh. Sáng kiến được công bố ngày hôm nay là một trong những kết quả của mối quan hệ đối tác đó”.

Khởi động sáng kiến về ESG dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng

Đây là một sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs). Các doanh nghiệp này hiện chiếm đến 97% số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP. Số liệu này đã cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và bền vững môi trường của Việt Nam.

Sáng kiến mới này tập trung vào việc cải thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thực hành ESG trong khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng về thực hành ESG, đồng thời mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến ESG, qua đó thúc đẩy và trao đổi các thực tiễn tốt nhất. Mục tiêu dến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó 10 doanh nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung để thí điểm, triển khai hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo. Nỗ lực này phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu tại Diễn đàn

Sáng kiến mới này sẽ được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC). Với tổng số vốn lên tới 36 triệu USD do USAID tài trợ, IPSC hướng tới gỡ bỏ các hạn chế về chính sách, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp cản trở sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, bao gồm cả những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ, và qua đó thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và gia tăng cơ hội phát triển kinh tế.

Các nhà báo tác nghiệp tại Diễn đàn

Chính thức đi vào thực hiện từ ngày 18/01/2022 đến nay dự án IPSC đã cung cấp các gói hỗ trợ cho 514 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm 307 doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ và đã chọn lựa được 6 doanh nghiệp đầu tiên được nhận gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp tiên phong trị giá tới 150,000 USD.

Cùng với các gói hỗ trợ kỹ thuật về thực hành ESG, trong năm tới, dự án tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ kỹ thuật dành cho doanh nghiệp tiên phong và các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Các đơn vị có thể truy cập http://growing.business.gov.vn hoặc http://ipsc.vn để đăng ký tham gia.

 

 

Nguyễn Hường
Fanpage
Liên kết website