Khởi động dự án TA-9055 VIE "Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ Công nghệ sạch"

 

Sáng ngày 14/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã tổ chức hội thảo khởi động dự án "Lồng ghép giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong hạ tầng quốc gia, lĩnh vực năng lượng và giao thông trong khuôn khổ Quỹ Công nghệ sạch" - TA 9055 VIE.

Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam đồng thời giảm nhẹ các tác động của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB - IDA, IFC) và các bên liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm tiếp cận nguồn tài trợ từ Quỹ Công nghệ Sạch (CTF). Các nguồn tài trợ này nhằm mục tiêu đầu tư cho phát thải các bon thấp vào các ngành năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp. Dự kiến các dự án này sẽ huy động được hỗ trợ tài chính bổ sung, góp phần đáng kể vào việc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thúc đẩy Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển và năng lượng các bon thấp.

       Dự án đường sắt trên cao                                                                                                   Ảnh: nguồn internet

Để đảm bảo thực hiện thành công các dự án do CTF tài trợ, dự án TA - 9055 cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để tăng cường năng lực trong việc Đo đạc, Báo cáo và Thẩm tra các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

  • ​​Mục tiêu chính của dự án “TA-9055 VIE: Lồng ghép giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu vào hạ tầng quốc gia” là hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành và các bên liên quan trong việc:
  • ♦ Xây dựng và tăng cường hệ thống MRV cho dự án CTF;
  • ♦ Xây dựng hướng dẫn MRV theo ngành;
  • ♦ Tăng cường và điều phối năng lực kỹ thuật và thể chế của các bên liên quan.

Dự án đường sắt trên cao                                                                                                        Ảnh: Nguồn internet

Dự án TA - 9055 VIE có tổng kinh phí hơn 1.000.000 USD (Quỹ Công nghệ sạch CTF tài trợ 999.600 USD; vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 25.400 USD) và dự kiến triển khai thực hiện đến hết năm 2019.

Với sự có mặt của các nhà hoạch định chính sách Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải và các đối tác phát triển, Hội thảo khởi động dự án đã thảo luận các kết quả của đợt tham vấn đầu tiên và cập nhật các hoạt động cũng như kế hoạch triển khai dự án từ nay đến hết năm 2019. Hội thảo là một phần của một loạt các sự kiện tập trung vào việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong việc đánh giá các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua xây dựng, hoàn thiện các hệ thống đo lường, báo cáo và thẩm tra (MRV). Việc xây dựng các hệ thống MRV này sẽ cần tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt của Quỹ Công nghệ sạch CTF. Đây cũng là quỹ cung cấp kinh phí cho việc thực hiện 05 dự án giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Các dự án do CTF tài trợ tại Việt Nam:

STT

Tên dự án

1

Giao thông đô thị bền vững Hà Nội – Dự án 1: Hệ thống Metro Hà Nội (Tuyến 3: Đoạn Nhổn - Ga Hà Nội) – Tài trợ bổ sung

2

Giao thông đô thị bền vững Hà Nội – Dự án 2: Tăng cường vận tải đô thị bền vững cho dự án Tuyến Metro số 3 của Hà Nội

3

Dự án Giao thông đô thị bền vững cho tuyến MRT số 2 tại TP. Hồ Chí Minh

4

Dự án Phân phối điện hiệu quả

5

Chương trình Tài chính năng lượng bền vững (VSEF)

Fanpage
Liên kết website